Æresprisen


Årets ærespris gikk til Anne Helgesen for sitt frivillige og uegennyttige arbeid inn kunst og teater. En stolt prisvinner flankert av den like stolte president Tor Varvin og komiteleder Hans Kornelius Ellefsen.

SEM ROTARYKLUBBS ÆRESPRIS

I arbeidet for å stimulere til lederskap i det frivillige organisasjonsarbeid, opprettet Sem Rotaryklubb en lokal ærespris.

Æresprisen skal være en påskjønnelse til personer som har gjort eller gjør en vesentlig innsats som ledere og initiativtagere innen det frivillige organisasjonsliv i Tønsberg og omegn.

Prisen er en ren ærespris bestående av et kunsttrykk med påtrykket tekst.Sem Rotaryklubbs ærespris - statutter

I et møte i samfunnskomiteen den 19. september 1979 ble ideen lansert om å opprette en kulturpris i Sem Rotaryklubb. Ideen falt i god jord og samfunnskomiteen utarbeidet statuttene.

I statuttene for Sem Rotaryklubbs årlige ærespris heter det bl.a.:
(fra jubileumsskriftet i forbindelse med klubbens tilbakeblikk på 30 års virksomhet)

I arbeidet for å stimulere til lederskap i det frivillige organisasjonsarbeid, oppretter Sem Rotary Klubb en lokal ærespris.

Æresprisen skal være en påskjønnelse til personer som har gjort eller gjør en vesentlig innsats som ledere og initiativtagere innen dte frivillige organisasjonsliv i Sem, Andebu og Ramnes (Sem Rotary Klubbs distrikt)

Prisen er en ren ærespris (ikke pengepremie) beståene av et kunsttrykk med påtrykt tekst.

Forslag til kandidater fremlegges av (Sem) RKs egne medlemmer. Med forslagene må det følge data som navn, adresse og oversikt over lederoppgaver kandidaten har hatt.

Prisutdelingen finner sted på første møte (kaffemøte) i februar.

Liste over prisvinnere:  2014-15     Anne Helgesen                              Kunst og teater


  2013-14     Helge og Berit Borg                     Julenisse på sykehuset i 40 år


  2012-13    Gerhard Nilsen                               Tønsberg hockeys far


 2011-12    Erling Dittmann, Tønsberg         Bøker, sanger og prologer om Tønsberg


 2010-11    Erik Jacobsen, Tønsberg             Lokalhistoriske bøker og filmprosjekter


 2009-10    Jan Westlie, Tønsberg                Aktiv i foreninger, lag m.m.


 2008-09  Sverre Berg, Andebu                  Aktiv i forskjellig kulturvirksomhet i Andebu kommune


 2007-08  Mary-Ann Oshaug, Tønsberg       Incestsenteret


 2006-07  Kari Svensen            Tønsberg amatørteater. Teatervirksomhet.


 2005-06  Lars Arnt Foyn         Domkirkens venner


 2004-05  Morten Berg           Handikapidrett


 2003-04  Per Olaf Lia, Nøtterøy            Tønsberg Kystkultursenter


 2002-03  Reidun og Roar Anton Bruun                   Kirkens bymisjon / lokalhistorie


 2001-02  Lars Holm                Musikk / bygdekultur


 2000-01  Arne Aagesen          Tønsberg kunstforening / Tønsberg forsvarsforening


 1999-00  Edith Garpestad       Kirkejubileum / kirkespill "3 tårn"


 1998-99  Inger Bülow-Berntsen              Husflid / museum og historielag


 1997-98  Peder Aarvold         Miljø / rydding


 1996-97  Per Marstad            Sopp og idrett (vektløfting)


 1995-96  Karin og Arne Robertsen        Turpassturer


 1994-95  Hege Hanson          Barne- og ungdomsvirksomhet i Tønsberg


 1993-94  Per Eikeland, Tønsberg           Idrettsleder (orientering)


 1992-93  Svein Erik Tandberg                 Kantor / kirkemusikk


 1991-92  Odd Bergh               Idrettsleder


 1990-91  Kari Eik    Speiderleder


 1989-90  Kaare Frøland         Bygdekultur


 1988-89  Grunde Vegard       Idrettsleder og stuptrener


 1987-88  Knut Høydahl          Ungdomsmusikk


 1986-87  Tor Åge Gabrielle   Speiderleder / Skrimnaturen


 1985-86  -               -


 1984-85  Roar Hermansen    Skoleorkester / korpsledelse (dirigent)


 1983-84  Peter Aarvold          Idrettsmerkesaken


 1982-83  Turid Danielsen       Ungdomsidrett


 1981-82   Marit Solberg          Vestfold ungdomsfylking


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotell Tønsberg
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...